Θεραπευτικό συμβόλαιο

Τι είναι το θεραπευτικό συμβόλαιο και γιατί είναι σημαντικό για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας

Θεραπευτικό συμβόλαιο

Τι είναι το θεραπευτικό συμβόλαιο και γιατί είναι σημαντικό για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας

Τί είναι το θεραπευτικό συμβόλαιο;

Τί είναι το θεραπευτικό συμβόλαιο;

Το θεραπευτικό συμβόλαιο θεσπίζεται κατά την πρώτη συνάντηση του ψυχολόγου με τον πελάτη. Πρόκειται για μια συμφωνία, η οποία δεσμεύει και τους δύο, και που οι όροι της θα διέπουν τη θεραπευτική σχέση που θα αναπτυχθεί κατά την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Η συναίνεση σχετικά με τους αναμενόμενους ρόλους και στόχους της θεραπείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε ισχύ το…

Λάβε το μηνιαίο newsletter μας!

Κάθε μήνα, αναλύουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, μοιραζόμαστε τις σκέψεις σας και τις θέσεις των επαγελματιών ψυχολόγων μας.